Druker, E. “Var Befinner Sig Den Svenska Bilderboksforskningen? En kartläggning Av Bilderboksforskningens Etablering Och Expansion”. Barnboken, Vol. 41, Nov. 2018, doi:10.14811/clr.v41i0.334.