Zillén, E. “Fabelns väg till Barnlitteraturen: Från Camerarius till Hey”. Barnboken, Vol. 45, Mar. 2022, doi:10.14811/clr.v45.675.