Rustad, Hans Kristian. “”Og Så Stansa Jeg Litt, Og Så Tenkte jeg”. Fascinasjon Og Tenkning I møte Med Moderne Maskiner I Alf Prøysens ”Mot Nye tider””. Barnboken 370 (December 1, 2014). Accessed March 29, 2023. https://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/184.