Hellström, Martin. “”Läs Kamrat Jesus I Söndagsskolorna!” Mottagandet Av Sven Wernströms Kamrat Jesus I Sverige”. Barnboken 380 (December 29, 2015). Accessed September 20, 2020. https://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/225.