Druker, Elina. “Var Befinner Sig Den Svenska Bilderboksforskningen? En kartläggning Av Bilderboksforskningens Etablering Och Expansion”. Barnboken 410 (November 21, 2018). Accessed June 1, 2023. https://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/334.