Current calls

Tema: Poesi för barn och unga / Theme: Poetry for Children and Youth

Allt språk inleds i det poetiska, inte bara hos individen (”the language of infancy”), utan också i vår kollektiva språkevolution (“the infancy of language”), enligt Debbie Pullingers argumentation i boken From Tongue to Text: A New Reading of Children’s Poetry från 2017. I ett sådant perspektiv finns ett särskilt släktskap mellan barndom och poesi, såväl metaforiskt som utvecklingspsykologiskt. 

All language begins in the poetic, not only for the individual (“the language of infancy”), but also when it comes to our collective language evolution (“the infancy of language”), according to Debbie Pullinger in her book From Tongue to Text: A New Reading of Children’s Poetry from 2017. From this perspective, a particular affinity can be found between childhood and poetry, metaphorically as well as in regard to developmental psychology. Read more...

Tema Ulf Stark / Theme: Ulf Stark

Ulf Stark (1944–2017) var en av Sveriges främsta barn- och ungdomsboksförfattare. Han debuterade 1964 med diktsamlingen Ett hål till livet och hans första barnbok var Petter och den röda fågeln (1975). Det litterära genombrottet kom med ungdomsboken Dårfinkar och dönickar (1984), som vann Bonniers Juniorförlags barnbokspristävling. Flera av Ulf Starks böcker utspelas i hans barndoms Stureby och har självbiografiska inslag.

Ulf Stark (1944-2017) was one of Sweden’s most prominent children’s and young adult writers. He made his debut as a writer in 1964 with a collection of poems called Ett hål till livet (“A hole to life”), and his first children’s book, Petter och den röda fågeln (“Petter and the red bird”) was published in 1975. Stark’s breakthrough came in 1984 when his young adult novel Dårfinkar och dönickar (Fruitloops & Dipsticks) won first prize in a competition arranged by the publisher Bonnier Juniorförlag. Read more...