First Articles and Reviews of Volume 45

2022-05-02

Barnboken: Journal of Children’s Literature Research has just published the first articles of Volume 45 (2022): Magnus Öhrn’s “Ulf Starks pojkland: En litterär exkursion i Stureby”, Erik Zillén’s “Fabelns väg till barnlitteraturen: Från Camerarius till Hey”, and Sirkka Ivakko’s and Björn Sundmark’s “Läsarengagemang, bildtolkning och identifikation: Barns brev till tidskriften Jultomten”. We also publish three new reviews of recent theoretical literature.