Teori og profession. Visioner for dansk børnelitteraturforskning i videns- og mediesamfundet

  • Helene Høyrup

Abstract

Den danska barn- och ungdomslitteraturforskningen kom igång sent i Danmark, kanske så sent som 1998 när Center for Børnelitteratur grundades. Det menar den danska forskaren Helene Høyrup som i följande artikel försöker klargöra orsakerna till denna relativt sena akademiska etablering.
Published
2011-11-21
How to Cite
Høyrup, H. (2011). Teori og profession. Visioner for dansk børnelitteraturforskning i videns- og mediesamfundet. Barnboken, 31(1). https://doi.org/10.14811/clr.v31i1.55
Section
Original Articles